Persoonlijk Ambitieplan

 

Het Persoonlijk Ambitieplan is de leidraad voor meiden die de ambitie hebben om met het voetbal naar een hoger plan te willen. In de maanden september en oktober worden er hierover de eerste gesprekken gevoerd en van daaruit wordt het Persoonlijk Ambitieplan stap voor stap opgesteld. Vertrekpunt is het doel wat de speelster voor ogen heeft. 

Tussentijds wordt er geëvalueerd en aangegeven wat er eventueel bijgesteld moet worden. In de maanden april en mei gaan we bekijken en bespreken welke richting er gevolgd moet worden om het uiteindelijke doel gerealiseerd te krijgen en of dit een reëel beeld is. Mocht dat niet zo zijn dan worden de doelen bijgesteld.

Onderdelen van het Persoonlijk Ambitieplan zijn onder andere het beoordelen van technische vaardigheden, inzicht, omgaan met druk, het monitoren van de vooruitgang om daaropvolgend de juiste vervolgstappen te nemen.
Het Persoonlijk Ambitieplan zal digitaal worden vastgelegd en is voor de deelneemsters inzichtelijk. Deelneemsters dienen voordat het besprokene definitief wordt vastgelegd hieraan goedkeuring te geven.
Chat openen
1
Scan de code
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?